ความคืบหน้า ฮาลาล ซีพี ล่าสุดยอมประนีประนอม จ่ายชดเชย 20 ล้านบาท

สำนักข่าวมุสลิมไทย ความคืบหน้า ฮาลาล ซีพี ล่าสุดยอมประนีประนอม จ่ายชดเชย 20 ล้านบาท


แหล่งข่าว กรรมการกลางฯ เผยกับผู้สื่อข่าวมุสลิมไทย ว่า ตามที่บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)จำกัด มีการเอารูปรอยประดิษฐ์เครื่องหมายรับรองฮาลาลของคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ปรากฏแสดงลงบนผลิตภัณฑ์อาหารบางผลิตภัณฑ์ได้วางจำหน่าย เสนอจำหน่ายหรือมีไว้เพื่อจำหน่ายโดยไม่มีเจตนากระทำผิด ซึ่งฝ่ายตรวจการผลิตภัณฑ์ฮาลาลได้ตรวจพบเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2555 ที่บริษัทซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เลขที่ 20/2 หมู่ 3 ถนนสุวินทวงค์ แขวงแสนแสบ เขตมีนมบุรี กรุงเทพฯ และที่บริษัทปิติเซ็นเตอร์ ห้องเย็น จำกัด เลขที่ 9/9 หมู่ 3 อำเภอวังน้อย จ.พระนครศรีอยุทธยานั้น จึงมีความประสงค์ขอประนีประนอมยอมความ ดังนี้


1.    ขอยื่นขอรับรองฮาลาลและขอใช้เครื่องหมายรับรองฮาลาลต่อคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยและหรือคณะกรรมการกลางอิสลามประจำจังหวัด

2.    จะดำเนินการตามระเบียบและข้อบังคับของคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจการฮาลาลให้ถูกต้อง

3.    ให้ค่าสินไหมทดแทนและค่าเสียหาย เป็นจำนวนเงิน 20,000,000.- บาท (ยี่สิบล้านบาท)กับคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย โดยผู้มีอำนาจดำเนินการเจรจา ไกล่เกลี่ยประนีประนอมการระงับข้อพิพาทตามคำสั่ง คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย 

ทั้งนี้ คาดว่าหากการดำเนินการเป็นไปด้วยดี ก็จะมีการแถลงข่าวที่เกิดขึ้นอย่างเป็นทางการอีกครั้ง – hot.muslimthaipost.com