มุสลิมใหม่ - มุสลิมเก่า ไม่เคยจ่ายซากาตฟิตเราะห์ หรือจ่ายมั้ง ลืมบ้าง จะทำอย่างไรดี

มุสลิมใหม่ - มุสลิมเก่า ไม่เคยจ่ายซากาตฟิตเราะห์ หรือจ่ายมั้ง ลืมบ้าง จะทำอย่างไรดี

ถาม

ขอเรียนถามอาจารย์เรื่องการจ่ายซากาตฟิตเราะห์ ว่าถ้าหากในอดีตไม่เคยออกซะกาตฟิตเราะห์เลย หรือขาดเป็นบางปี เราสามารถออกใช้ของเก่าที่ขาดมาได้หรือไม่ และขออาจารย์ได้โปรดตอบในกรณีเดียวกันแต่เป็นซะกาตที่ต้องออกในเดือนรอมฎอน ด้วยครับ ขอเอกองค์อัลเลาะห์ทรงตอบแทนในความดีให้ท่านครับ อามีน

 

ตอบ

คำ ตอบ คืออย่างนี้นะครับ การจ่ายซะกาตฟิเราะฮฺถือเป็นวาญิบ (จำเป็นต้องจ่าย) ฉะนั้นปีใดที่เราไม่ได้จ่าย วาญิบสำหรับเราจะต้องกอฎอ (ชดใช้) การจ่ายซะกาตฟิฏเราะฮฺของปีนั้นด้วยนะครับ

อนึ่ง หากเราจดจำจำนวนปีที่ไม่ได้จ่ายซะกาตฟิฏเราะฮฺนั้นได้ ก็ให้เราชดใช้ตามจำนวนปีที่เราไม่ได้จ่ายซะกาตฟิฏเราะฮฺนั้น แต่ถ้าเราจำไม่ได้ ก็ให้เราเตาบะฮฺตัวยังพระองค์อัลลอฮฺเพียงประการเดียวเท่านั้น โดยหวังในการอภัยโทษจากพระองค์อัลลอฮฺนะครับ

ส่วนประเด็นที่ให้ตอบซะกาตที่ต้องออกในเดือนเราะมะฎอนนั้น ก็คือซะกาตฟิฏเราะฮฺนั่นแหละครับ เพราะซะกาตฟิฏเราะฮฺเป็นซะกาตที่เกี่ยวข้องกับเดือนเราะมะฎอน. والله أعلم