ละศีลอดด้วยอินทผลัม

 

สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์: ละศีลอดด้วยอินทผลัม

 

ละศีลอดด้วยอินทผลัม

ความว่า จากซัลมาน บิน อามิร อัฎฎอบบีย์ เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ กล่าวว่า ท่านเราะสูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม  กล่าวว่า:

“เมื่อผู้ใดจากพวกท่านจะละศ ีลอด ก็จงละศีลอดด้วยผลอินทผลัม หากไม่มีอินทผลัม ก็จงละศีลอดด้วยน้ำ แท้จริงน้ำนั้นเป็นสิ่งบริส ุทธิ์” 

(บันทึกโดยอะห์มัด 4/17–18 อบู ดาวูด 2355 อิบนุ มาญะห์ 1699 และอัตติรมีซีย์ 694 กล่าวว่า: เป็นหะดีษเศาะฮีห์)คำอธิบายหะดีษ

บรรดา อุละมาอ์มีทัศนะว่า วิทยปัญญาในการส่งเสริมให้ม ีการละศีลอดด้วยผลอินทผลัมน ั้น เนื่องจากความหวานของมันสาม ารถทำให้เกิดพละกำลัง อุละมาอ์บางท่านกล่าวว่า เนื่องจากความหวานนั้นจะสอด คล้องกับความศรัทธา และสามารถทำให้หัวใจมีความอ ่อนโยน ด้วยเหตุนี้ตาบิอีนบางท่านเ ห็นว่า ผู้ที่ถือศีลอดสามารถที่จะล ะศีลอดด้วยของหวานอย่างอื่น ก็ได้ เช่น น้ำผึ้ง

อิบนุหะญัร อัล-มักกีย์ กล่าวว่า ความประเสริฐต่างๆ ของลูกอินทผลัมคือ เมื่อลูกอินทผลัมเข้าไปในกร ะเพาะขณะที่ท้องว่างนั้นจะก ลายเป็นอาหาร โดยที่ร่างกายจะได้รับสารอา หารจากลูกอินทผลัมนั่นเอง

ส่วนวิทย ปัญญาในการละศีลอดด้วยน้ำนั ้น เนื่องจากน้ำเป็นสิ่งที่มีความบริสุทธิ์ และสามารถบรรเทาความกระหายอันเป็นสิ่งที่คอยรบกวนการประกอบอิบาดะห์ เกี่ยวกับเรื่องนี้ท่านรอซูลแนะนำให้อ่านดุอาอ์ในการละศีลอด ความว่า “ความกระหายได้หายไปและหวังว่าด้วยการดื่มน้ำสามารถทำให้ร่างกายและใจมีความ สะอาด”

บทเรียนจากหะดีษ

1. ท่านรอซูล (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม) ได้สอนสิ่งที่ดีงามและมีประโยชน์ต่อประชาชาติของท่าน

2. สุนัตให้ละศีลอดด้วยผลอินทผลัมที่สุกใหม่ๆ เนื่องจากมีหลักฐานจากหะดีษ ว่าท่านรอซูลละศีลอดด้วยลูกอินทผลัมสดที่เรียกว่า รุฏ๊อบ หากไม่มี ท่านก็จะละศีลอดด้วยลูกอินทผลัมแห้ง หากไม่มีท่านให้ละศีลอดด้วยน้ำ

3. เพื่อเป็นการเจริญรอยตาม (อิตติบาอฺ) ตามซุนนะห์ของท่าน โดยเริ่มละศีลอดด้วยอินทผลัมสุกใหม่ๆ หากไม่มีจึงจะละศีลอดด้วยอินทผลัมแห้งหรือด้วยน้ำ

4. ท่านรอซูลกำชับให้ประชาชาติของท่านละศีลอดด้วยลูกอินทผลัม

 

 

 


ผู้เขียน :อาหมัด ฮูเซน อัลฟารีตีย์
ผู้แปล : ฮาเรส เจ๊ะโด
ผู้ตรวจทาน : ซุฟอัม อุษมาน

hot.muslimthaipost.com