การเสียชีวิตในห้องน้ำขณะถือศีลอด

 

สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์:  การเสียชีวิตในห้องน้ำขณะถือศีลอด

 

Previewการเสียชีวิตในห้องน้ำขณะถือศีลอด


คำถาม : ทางศาสนามีข้อชี้ขาดอย่างไร สำหรับผู้ที่เสียชีวิตในห้องน้ำ ในขณะที่ถือศีลอดอยู่ในเดือนรอมฎอน ?


การสรรเสริญทั้งมวลเป็นเอกสิทธิ์ของอัลลอฮฺ  (ซ.บ.)


คำตอบ :  เมื่อมีใครเสียชีวิตในสภาพดังกล่าว (เสียชีวิตในห้องน้ำ) การกล่าวชมหรือการตำหนิไม่มีความหมายใดๆกับเรื่องนี้เลย อีกทั้งบทบัญญัติทางศาสนาก็ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เช่นกัน เพราะบทบัญญัติทางศาสนา จะเข้ามามีส่วนเกี่ยวพันกับการกระทำของมนุษย์ที่ถูกใช้ให้ปฏิบัติ ดังนั้น การเจาะจงเอาว่าจะเสียชีวิต ณ ที่ใดที่หนึ่ง หรือ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง หรือในสภาพใดสภาพหนึ่ง นั่นมิใช่การกระทำที่มนุษย์เราจะเลือกเอง หรือกำหนดเอาเองได้  ด้วยเหตุนี้ข้อตัดสินทางศาสนาใดๆจึงไม่ข้องเกี่ยวกับเรื่องนี้

สรุปคือ การเสียชีวิตในห้องน้ำ ไม่ได้เป็นการบ่งบอกถึงอะไร เป็นเพียงแต่การกำหนดของอัลลอฮฺ سبحانه وتعالى ให้เขาเสียชีวิตในนั้นเท่านั้น (ผู้แปล)

 

ส่วนการเสียชีวิตของผู้ที่ถือศีลอด  ก็มีหลากหลายฮะดีษระบุถึงความประเสริฐของเรื่องดังกล่าว แต่นั่นไม่ได้หมายความว่า มนุษย์เรา สามารถจะเลือกตายเมื่อใดก็ได้ หากแต่มนุษย์สามารถเลือกที่จะกระทำสิ่งดีๆได้  คือ ตายในสภาพที่มีการงานดีๆปิดท้าย ดังนั้น ข้อตัดสินของอัลลอฮฺจึงเกี่ยวพันกับเรื่องนี้ (หมายถึง การงานที่มนุษย์สามารถเลือกทำได้ )

 

การเสียชีวิตในสภาพที่ถือศีลอดอยู่ จึงนับเป็นความโปรดปรานของอัลลอฮฺ سبحانه وتعالى ที่มีต่อบ่าวของพระองค์ อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้เราประกอบการงานที่ดี โดยหวังว่าพระองค์จะเก็บชีวิตเราไปในสภาพเช่นนี้


จากท่านฮุซัยฟะฮฺ رضي الله عنه กล่าวว่า ท่านนบีصلى الله عليه وسلم  กล่าวว่า

"บุคคลใดที่ถือศีลอดในวันหนึ่ง โดยหวังในความพอพระทัยจากอัลลอฮ  سبحانه وتعالى แล้วได้สิ้นชีวิตไปในสภาพนั้น เขาจะได้เข้าสวรรค์"

บันทึกโดย อะฮหมัด หมายเลขฮะดีษที่ (22235), เชค อัรน่ะอูฏฺ กล่าวว่า เป็นฮะดีษศ่อฮี้ฮ ลิ ฆอยริฮี, และมีบันทึกในมุสนัดของ อัล-บัซฺซฺาร(1/436)

ด้วยอีกสำนวนที่ว่า : 

"ใครที่สิ้นชีวิตลงโดยการงานสุดท้ายเป็นการถือศีลอด เขาจะได้เข้าสวรรค์"

เชค อัล-อัลบานี  رحمه الله บอกว่า ฮะดีษนี้ถูกต้อง


อัล-มุ่นาวีرحمه الله  กล่าวว่า :

ท่านร่อซูล صلى الله عليه وسلم  กล่าวว่า  "ใครที่สิ้นชีวิตลงโดยการงานสุดท้ายเป็นการถือศีลอด  (หมายถึง เสียชีวิตขณะที่ถือศีลอดอยู่ หรือหลังจากได้ละศีลอดไปแล้ว)"

และท่านร่อซูล صلى الله عليه وسلم  กล่าวว่า "เขาจะได้เข้าสวรรค์"

หมายถึง ได้เข้าสวรรค์พร้อมกับกลุ่มชนผู้รุดหน้าในช่วงแรกๆ หรืออาจหมายถึง ได้เข้าสวรรค์เลย โดยไม่ต้องผ่านการทรมานทำโทษใดๆ จบ.จากหนังสือฟัยฎุ้ล-เกาะดี้ร ชัรฮุ้ลญามิอิ้ศศ่อฆีร (6/160)


ท่านมุสลิมได้บันทึกไว้ในหนังสือศ่อฮี้ฮของท่านในฮดีษหมายเลข  (5126)   ว่า จากญาบิร رضي الله عنه  กล่าวว่า ฉันได้ยินท่านร่อซูล صلى الله عليه وسلم  กล่าวว่า

"มนุษย์ทุกคนจะถูกฟื้นคืนชีพขึ้นมาในสภาพที่เขาได้สิ้นชีวิต"


อิบฺนุ่ล เญาซีย์  رحمه الله กล่าวว่า “...เมื่อมนุษย์ได้สิ้นชีวิตไปในสภาพหนึ่ง เขาก็ได้จบชีวิตลงในสภาพนั้น และจะถูกฟื้นคืนชีพมาในสภาพนั้น”  จบ.จากหนังสือ กัชฟุ่ล-มุชกิ้ล มิน ฮะดีษศ่อฮีฮัยนฺ(1/751)


และอัลลอฮฺนั้นทรงรู้ดียิ่ง


 

 

 

 

 

 

ที่มา: www.islammore.com

hot.muslimthaipost.com