ประเวณีกลางวันเดือนรอมฎอน

 

สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์:  ประเวณีกลางวันเดือนรอมฎอน

 


Preview

 

ประเวณีกลางวันเดือนรอมฎอน

ถาม คนหนึ่งได้ประเวณีกับภรรยาของเขาในตอนกลางวันของเดือนรอมฎอน ขณะที่เขาถือศีลอด เขามีความผิดหรือไม่ ? อย่างไร ?

ตอบ การประเวณีในตอนกลางวันของรอมฎอน ไม่ว่าจะมีอสุจิหลั่งออกมาหรือไม่ก็ตาม ไม่ว่าจะกับภรรยาของเขา หรือเกิดการผิดพลาด(วะฏีซุบฮัต) หรือผิดประเวณี(ซินา-ขออัลเลาะห์คุ้มครอง) โดยเจตนา ถือว่าทำให้เสียศีลอดทั้งสิ้น รวมทั้งถือเป็นบาปใหญ่อีกด้วย เท่ากับเป็นการทำลายความสำคัญของเดือนรอมฎอน

ดังนั้น การกระทำของเขาต้องรับผล 4 ประการคือ

1. ต้องมีการเตาบะห์ต่ออัลเลาะห์อย่างถูกต้อง ได้แก่ ต้องตั้งใจแน่วแน่ว่าจะไม่กระทำความชั่วเฉกเช่นนี้อีกต่อไป ที่กล่าวอย่างนี้เพราะมีชายคนหนึ่งมาหาท่านนบี(ซ.ล.) ยอมสารภาพว่า “ฉันได้ทำความวิบัติเสียแล้ว” ท่านนบีกล่าวแก่เขาคนนั้นว่า : ท่านทำอะไรวิบัติหรือ ? เขาตอบว่า “ฉันได้สมสู่กับภรรยาของฉันตอนกลางวันของรอมฎอน” ท่านนบี(ซ.ล.) ก็ยืนยันคำกล่าวของชายผู้นั้นว่าทำ สิ่งวิบัติ ซึ่งคำ ๆ นี้ หมายความได้ว่า กระทำความชั่ว เพราะเหตุนี้ท่านนบีจึงสอนว่า “เจ้าจงสารภาพผิดกับอัลเลาะห์เสีย”

2. ต้องทำการถือศีลอดในวันนั้นจนครบวัน แม้การประเวณีจะทำให้เสียศีลอดไปแล้วก็ตาม

3. ต้องถือศีลอดชดใช้แทนวันดังกล่าว เพราะท่านนบี(ซ.ล.) กล่าวว่า : “ท่านจงถือศีลอดชดใช้แทนวันที่เสียไป” ซึ่งก็เหมือนกับเสียศีลอดด้วยการกิน การดื่ม ก็จำเป็นต้องมีการถือศีลอดใช้

 

4. ต้องเสียค่าปรับ(กัฟฟาเราะห์)คือ เป็นไปตามหะดีษที่รายงานจาก อะบีฮุรอยเราะห์ในบันทึกของบุคอรีและมุสลิมความว่า“ ขณะที่พวกเรานั่งกันอยู่พร้อมกับท่านนบี(ซ.ล.) ก็มีชายคนหนึ่งมาหาแล้วกล่าวว่า : โอ้ ศาสนทูตแห่งอัลเลาะห์ ฉันได้ทำความวิบัติแล้ว  ท่านนบีถามว่า : ท่านทำอะไรหรือ ? เขาตอบว่า : ฉันได้สมสู่กับภรรยาของฉันขณะที่ฉันถือศีลอด ท่านนบี(ซ.ล.) จึงกล่าวว่า : ท่านมีทาสหญิงที่จะปลดเป็นไทหรือไม่ ? เขาตอบว่า : ไม่มี ท่านถามต่อว่า : ท่านจะสามารถถือศีลอดสองเดือนติดต่อกันได้หรือไม่ ? เขาบอกว่า : ไม่สามารถแน่ ท่านนบีถามต่อว่า : ท่านมีอาหารที่จะแจกจ่ายให้มิสกีน(คนจน) 60 คนหรือไม่ ? เขาตอบว่า : ไม่มี ท่านนบีเงียบสักครู่หนึ่ง พวกเราก็นิ่งอึ้งเช่นกัน แล้วท่านนบี(ซ.ล.) ก็นำอินทผาลัมมาหนึ่งตะกร้า และถามหาคนที่ถามนั้นว่า เขาอยู่ไหน ? แล้วบอกกับชายคนนั้นว่า : เอ้า ท่านจงเอาอินทผาลัมนี้ไปบริจาค ชายคนนั้นกล่าวว่า : โอ้ ท่านศาสนทูตแห่งอัลเลาะห์ จะมีคนที่ยากจนมากกว่าฉันอีกหรือ ? ขอสาบานด้วยอัลเลาะห์ ในละแวกนี้ไม่มีครอบครัวใดที่จะยากจนไปกว่าครอบครัวฉันอีกแล้ว

ท่านนบี(ซ.ล.) ได้ฟังอย่างนั้นถึงกับหัวร่อ จากนั้นท่านก็บอกว่า : ถ้าอย่างนั้นท่านก็เอาอินทผาลัมนี้ไปทำทานให้ครอบครัวเจ้าก็แล้วกัน”

 

ดังนั้น ค่าปรับ(กัฟฟาเราะห์) นี้ แบ่งเป็น 3 ระดับ ระดับที่หนึ่ง ให้ปล่อยทาสหญิงหนึ่งคน หากไม่สามารถ ก็ให้ไปสู่ระดับที่สองคือ การถือศีลอดสองเดือนติดต่อกัน โดยจะละเว้นไม่ได้ตลอดสองเดือน หากงดเว้นเพียงหนึ่งวันหรือมากกว่า โดยไม่มีความจำเป็นทางศาสนา เขาต้องเริ่มนับหนึ่งใหม่ เพราะท่านนบี(ซ.ล.) กล่าวว่า “สองเดือนติดต่อกัน” สำหรับคนที่มีเหตุจำเป็นทางศาสนาเช่น ป่วย หรือเดินทาง ก็ให้เว้นได้ และเมื่อพ้นภาวะดังกล่าวให้ถือศีลอดต่อไปเลยโดยไม่ต้องนับหนึ่งใหม่ เช่น เขาถือศีลอดมาแล้วหนึ่งเดือน เขาเกิดป่วยเวลาสามวัน ครั้นเมื่อเขาหายป่วยให้เขาถือต่อไปให้ครบส่วนที่เหลืออีกหนึ่งเดือน และถ้าเขาไม่มีความสามารถจะถือศีลอดได้สองเดือนติดต่อกัน เพราะป่วยเรื้อรังหรืออายุมากลำบากที่จะถือติดต่อต่อกันสองเดือน ก็จะต้องเลื่อนมาสู่ระดับที่สาม คือ จ่ายอาหารให้คนจน 60 คน ๆ ละหนึ่งทะนาน ด้วยอาหารที่ใช้บริโภคของคนในประเทศนั้น ๆ ในเมืองไทยก็คือ ข้าวสาร และถ้าไม่มีความสามารถอีกบางท่านบอกว่า การเสียค่าปรับนี้ตกไป แต่ในมัซฮับซาฟิอีบอกว่า ต้องติดค้างอยู่กับเขาต่อไป

 

การเสียค่าปรับนี้เฉพาะผู้ที่เป็นสามีเท่านั้น สำหรับผู้เป็นภรรยาจะต้องเสียศีลอดแน่นอน และต้องถือศีลอดชดใช้ในวันดังกล่าว ส่วนการเสียค่าปรับเช่นที่กล่าว มัซฮับซาฟิอีบอกว่า “ไม่ต้องเสียค่าปรับ” สำหรับมัซฮับหะนะฟีและมาลิกี บอกว่า “ หากภรรยายินยอมให้สามีประเวณีก็ต้องเสียค่าปรับเหมือนสามี แต่ถ้าไม่ยินยอมก็ไม่ต้องเสียค่าปรับ เพียงให้ถือศีลอดชดใช้เท่านั้น”

 

 

 

 

 

 

ที่มา:  Abuashrof Sricharoen

hot.muslimthaipost.com