จูบภรรยาแล้วมีมะซีออกมา เสียศีลอดหรือไม่

 

สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์:  จูบภรรยาแล้วมีมะซีออกมา เสียศีลอดหรือไม่

 


Preview

 

จูบภรรยาแล้วมีมะซีออก

ถาม คนหนึ่งจูบภรรยาขณะเขาถือศีลอดแล้วน้ำเมือก(มะซี) ก็ออกมา จะเสียศีลอดหรือไม่ ?

ตอบ มะซี คือน้ำเมือกมีลักษณะใส มันจะออกมาจากชายขณะที่เกิดความกำหนัดอย่างแรง ซึ่งไม่ใช่มะนี(น้ำอสุจิ) ซึ่งมีลักษณะขุ่นข้น สีขาว กลิ่นคล้ายแป้ง อสุจิออกมาด้วยการมีกำหนัดถือว่า ทำให้เสียศีลอด ส่วนมะนีหรือน้ำเมือกที่ออกมา นักวิชาการมีทัศนะแบ่งเป็นสองฝ่าย ฝ่ายอิหม่ามอาหมัดและมาลิกบอกว่า ทำให้เสียศีลอด และต้องมีการถือศีลอดใช้ ส่วนท่านอิหม่ามซาฟิอีและอะบูหะนีฟะห์บอกว่า ไม่ทำให้เสียศีลอด แต่ถือว่าได้ทำบาป ในทางที่ดีที่ขอแนะนำก็คือ ควรมีการถือศีลอดชดใช้เมื่อมีมะนีออกมา เพื่อให้พ้นภาวะทัศนะต่างกันของนักวิชาการ เพราะการถือศีลอดนั้น เจตนาก็คือ ขจัดการมีอารมณ์กำหนัด และคนที่มีมะนีออกมาแสดงว่าเขามิได้ลดการมีกำหนัดเลย จึงเป็นการกระทำที่ผิดวัตถุประสงค์ของการถือศีลอด

 

 

 

 

 

 

 

hot.muslimthaipost.com