หญิงตั้งครรภ์มีเฮด ถือศีลอดได้หรือไม่

 

สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์: หญิงตั้งครรภ์มีเฮดPreview

 

หญิงตั้งครรภ์มีเฮด

ถาม  หญิงที่มีครรภ์ วันหนึ่งในเดือนรอมฎอนนางเกิดมีเลือดออกมา และมีอยู่สักระยะหนึ่ง แล้วก็ขาดหายไป นางจะทำอย่างไร ?

ตอบ ปกติคนตั้งครรภ์จะไม่มีเฮด เข้าใจว่า เลือดที่มีออกมาขณะนางตั้งครรภ์นั้นน่าจะเป็นเลือดเสีย ซึ่งเลือดเสียนี้ศาสนาถือว่า ไม่มีผลต่อการจะละหมาดหรือถือศีลอด ดังนั้น ให้นางทำความสะอาดจุดที่เลือดออกมา เมื่อถึงเวลาละหมาดให้นำผ้า อนามัยมาใส่ปกปิดไว้ แล้วทำการละหมาดตามปกติ และการถือศีลอดของนางถือว่าใช้ได้ (อินซาอัลเลาะห์) โดยนางไม่ต้องเสียอะไรอีกเลย

 

 

 

 

 

 

 

hot.muslimthaipost.com