เลือดนิฟาสหมดก่อนครบกำหนด 40 วัน กับการถือศีลอด

 

สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์:  เลือดนิฟาสหมดก่อนครบกำหนด 40 วันPreview

เลือดนิฟาสหมดก่อนครบกำหนด 40 วัน

ถาม  หญิงคนหนึ่งคลอดบุตรก่อนเข้ารอมฎอนไม่กี่วัน ครั้นพอเข้าเดือนรอมฎอนได้ 10 วัน นางก็หมดนิฟาส นางต้องรอให้ครบ 40 วันหรือไม่ ? หรือนางจะอาบน้ำยกหะดัสแล้วทำการถือศีลอดเลย ?

ตอบ เลือดนิฟาสนั้น ไม่มีกำหนดอย่างน้อยว่ากี่วัน บางทีเลือดนิฟาสอาจจะหมดหลังการคลอดบุตรในทันทีก็เป็นได้ ดังนั้น หญิงคนนั้นต้องทำการอาบน้ำยกหะดัสเมื่อรู้ว่าหมดนิฟาส แล้วให้ละหมาดและถือศีลอดได้เลย แต่ถ้าเลือดมีเกินกว่า 40 วัน ก็ให้นางรอดูว่ามันเป็นช่วงของการมีเฮดหรือไม่ เพราะหากเป็นช่วงการมีเฮด เลือดนั้นก็เป็นเลือดเฮด ต้องรอให้หมดเฮดเสียก่อน หากช่วงดังกล่าวมิใช่ช่วงของการมีเฮด เลือดดังกล่าวถือว่าเป็นเลือดเสีย หลักการก็คือ เมื่อพ้นเวลา 40 วัน นางต้องอาบน้ำยกหะดัส ให้ป้องกันด้วยการใช้ผ้าอนามัย แล้วต้องละหมาดและถือศีลอด แม้เลือดยังมีอยู่ก็ตาม ท่านติรมิซี กล่าวว่า : “นักวิชาการนับแต่สาวกเรื่อยมาถึงยุคหลังมีความเห็นเป็นเอกฉันท์ว่า ผู้มีฟาสนั้นต้องละเว้นการละหมาด นอกจากว่า นางจะสะอาดก่อนเวลา ก็ให้นางอาบน้ำและให้นางละหมาด”

 

 

 

 

 

 

ภาพจาก: BERITA MUSLIM

hot.muslimthaipost.com