การอาบน้ำคลายความร้อน ทำให้เสียศีลอดหรือไม่

 

สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์:   การอาบน้ำคลายความร้อน อาบน้ำยกหะดัษใหญ่เสร็จ เกิดสงสัย น้ำทั่วร่างกายหรือเปล่า จำเป็นต้องอาบใหม่หรือไม่?

 

การอาบน้ำคลายความร้อน

ถาม ผู้ถือศีลอด อาบน้ำเพื่อทำความสะอาดร่างกายหรือเพื่อคลายความร้อนในเวลากลางวัน จะทำให้เสียศีลอดหรือไม่ ?

ตอบ ไม่ถือเป็นการเสียศีลอด ไม่ว่าจะอาบตอนเช้า หรือกลางวัน หรือตอนเย็นก็ตาม ในทัศนะของมาลิกี ซาฟิอี และฮำบะลี เพราะมีรายงานหะดีษจากสาวกบางท่านของท่าน นบี(ซ.ล.) รายงานว่า “ฉันเห็นท่านนบี(ซ.ล.) ณ อะรอจ(ธารน้ำที่ตออิฟ) เอาน้ำรดศรีษะ เนื่องมาจากความกระหายหรือเพราะความร้อน ขณะที่ท่านกำลังถือศีลอด” บันทึกโดยมาลิกและอาหมัด

 

 

 

 

 

 

hot.muslimthaipost.com