จูบภรรยาแล้วอสุจิหลั่ง ถือศีลอดใช้ได้หรือไม่

 

สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์:  จูบภรรยาแล้วอสุจิหลั่ง 

 


Preview

 จูบภรรยาแล้วอสุจิหลั่ง

ถาม คนหนึ่งจูบ ภรรยาของเขาขณะถือศีลอด แล้วมีอสุจิหลั่งออกมา จะมีผลต่อศีลอดหรือไม่ ?

ตอบ เมื่อคนหนึ่งจูบ กอด มองภรรยาของตนซ้ำแล้วซ้ำเล่า หรือทำการใด ๆ จะให้อสุจิหลั่งออกมา แล้วอสุจิก็เคลื่อนออกมา การถือศีลอดของเขาถือว่า เสีย เขาต้องสารภาพผิด(เตาบะห์)กับอัลเลาะห์ ต้องทำการถือศีลอดตลอดวันนั้น และต้องถือศีลอดชดใช้แทนวันดังกล่าว กระนี้เป็นมติของปวงปราชญ์อิสลาม

 

 

 

 

 

 

ที่มา: Abuashrof Sricharoen

hot.muslimthaipost.com