ขณะเอี๊ยะอ์ติกาฟออกจากมัสยิดได้หรือไม่?

 

สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์: ขณะเอี๊ยะอ์ติกาฟออกจากมัสยิดได้หรือไม่?

 

Previewขณะเอี๊ยะอ์ติกาฟออกจากมัสยิดได้หรือไม่?

 

ถาม ผู้เอี๊ยะอ์ติกาฟจะออกจากมัสยิดได้หรือไม่ ? และจะเสียการเอี๊ยะอ์ติกาฟเมื่อใด ?


ตอบ อนุญาตให้ผู้เอี๊ยะอ์ติกาฟออกจากมัสยิดได้เฉพาะ เพื่อกระทำการที่เป็นเรื่องส่วนตัวซึ่งคนอื่นทำแทนไม่ได้เท่านั้น เช่น การเข้าห้องน้ำ ไปละหมาดยุมอัตหากมัสยิดที่ตนเอี๊ยะอ์ติกาฟมิได้มีการละหมาดยุมอัต การรับประทานอาหาร(ที่ไม่มีคนส่ง) เมื่อเสร็จกิจจำเป็นดังกล่าวต้องเข้าสู่การเอี๊ยะอ์ติกาฟทันที จะไปทำธุระอย่างอื่นไม่ได้


ส่วนข้อที่ทำให้เสียการเอี๊ยะอ์ติกาฟ คือ การประเวณี การออกจากมัสยิดโดยไม่มีความจำเป็นและไม่เกี่ยวกับการเอี๊ยะอ์ติกาฟ เช่น การออกไปตากอากาศ การซื้อของ การทำงาน การเยี่ยมเยือนคนตายเป็นต้น การเสียหรือเอี๊ยะอ์ติกาฟขาดตอนนี้หมายถึง การเอี๊ยะอ์ติกาฟที่กำหนดเวลาไว้แน่นอนเช่นจะเอี๊ยะอ์ติกาฟสิบคืนหรือเจ็ดคืนเท่านั้น ส่วนการเอี๊ยะอ์ติกาฟธรรมดาที่มิได้กำหนดเวลาที่แน่นอนว่ากี่วัน ก็สามรถออกจากมัสยิดได้ และกลับเข้าไปใหม่เพื่อเหนียตเอี๊ยะอ์ติกาฟใหม่ต่อไปก็ย่อมได้ตามต้องการ

 

 

 

 

 

 

 

hot.muslimthaipost.com