ทำไมจึงให้ชื่อเดือนแห่งการถือศีลอดว่า เดือนรอมฎอน?

 

Preview

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 กำเนิดเดือนรอมฎอน

ทำไมจึงให้ชื่อเดือนแห่งการถือศีลอดว่า เดือนรอมฎอน?

มีผู้ให้คำอธิบายว่า : เมื่อชาวอรับได้เปลี่ยนชื่อเดือนต่าง ๆ จากภาษาเดิมคือภาษา “สะมูด” พวกเขาได้ตั้งชื่อเดือนต่าง ๆ ตามช่วงเวลานั้น ๆ พอดีเดือนแห่งการถือศีลอดเป็นช่วงเวลาที่มีอากาศร้อนจัดจึงตั้งชื่อว่า “รอมฎอน” แปลว่า “ร้อนจัด”

ในตัฟซีร กุรฏุบี ได้อ้างคำกล่าวของปราชญ์บางท่านว่า "ความร้อนของรอมฎอน จะเผาพลาญบาปต่างๆให้สูญสิ้นไปด้วยการปฏิบัติความดีหลากหลายในเดือนรอมฎอน"

 

ความประเสริฐของเดือนรอมฎอน 

เดือนรอมฎอน เป็นเดือนที่มีความประเสริฐมากมาย ส่วนหนึ่งก็คือ เดือนรอมฎอน เป็นเดือนแห่งการประทานอัลกุรอาน อัลเลาะห์ทรงตรัสความว่า :

“ เดือนรอมฎอน เป็นเดือนซึ่งพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานถูกประทานลงมา เพื่อเป็นทางนำสำหรับมนุษยชาติ และเป็นการแสดงข้อเท็จจริงเรื่องทางสว่างและการแยกแยะ (ระหว่างความจริงกับความเท็จ)” อัลบาก้อเราะห์ โองการที่ 185

พระมหาคัมภีร์อัลกุรอานถูกประทานมาในคืนหนึ่งซึ่งอยู่ในเดือนรอมฎอนคือ “คืนกอดัร” อัลเลาะห์ทรงตรัสยืนยันในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานความว่า :

“ เราได้ประทานอัลกุรอานมาในค่ำแห่งกอดัร” ซูเราะห์อัลก้อดริ์ โองการที่ 1

ยังมีหะดีษที่ยืนยันสำทับความแห่งอัลกุรอานอีกมากมาย เช่น

ท่านนบี(ซ.ล.) กล่าวความว่า “ การถือศีลอดนั้น เป็นโล่ป้องกันได้

ดังนั้น เมื่อคนหนึ่งในพวกท่านอยู่ในวันแห่งการถือศีลอด ต้องไม่พูดจาให้ร้าย และไม่ส่งเสียงดัง ฉะนั้น หากมีคนหนึ่งมาประณามท่าน หรือจะทำร้ายท่าน ท่านจงกล่าวว่า : ฉันถือศีลอด” บันทึกโดยบุคอรีและมุสลิม

และท่านนบี (ซ.ล.) กล่าวว่า “ การละหมาดห้าเวลา การละหมาดญุมอัตถึงอีกญุมอัตหนึ่ง รอมฎอนถึงอีกรอมฎอนหนึ่ง ระหว่างช่วงเวลานั้นจะเป็นการไถ่โทษ เมื่อเขาห่างจากการทำบาปใหญ่ ” บันทึกโดย มุสลิม

ท่านนบี(ซ.ล.) กล่าวอีกว่า “ การถือศีลอด และอัลกุรอาน ทั้งสองนี้นั้น จะช่วยเหลือบ่าวในวันกิยามะห์ การถือศีลอดจะกล่าวว่า : โอ้พระผู้อภิบาล ฉันห้ามไม่ให้เขาทานอาหาร และห้ามกระทำตามอารมณ์ต้องการของเขาในเวลากลางวัน ดังนั้น ขอพระองค์ทรงอนุญาตให้ฉันได้ช่วยเหลือเขาด้วยเถิด ส่วนอัลกุรอานกล่าวว่า : ฉันห้ามเขามิให้นอนในเวลากลางคืน (ด้วยการอ่านอัลกุรอาน) ขอพระองค์ทรงอนุญาตให้ฉันช่วยเขาด้วยเถิด พระองค์ตอบว่า : เจ้าทั้งสองก็จงเป็นผู้ช่วยเหลือเถอะ” บันทึกโดยอาหมัด

และท่านนบี(ซ.ล.) กล่าวอีกว่า “ เมื่อเข้าสู่เดือนรอมฎอน ประตูสวรรค์จะถูกเปิดประตูนรกจะถูกปิด และซาตานมารร้ายจะถูกล่ามตรวน”บันทึกโดยบุคอรี

และท่านนบี(ซ.ล.) กล่าวอีกว่า “ ผู้ใดถือศีลอดรอมฎอน อย่างศรัทธามั่น(ว่าการถือศีลอดเป็นบัญญัติมาจากอัลเลาะห์) และหวังกุศล (จากอัลเลาะห์เพียงเท่านั้น หามีสิ่งอื่นปะปนไม่)” บันทึกโดยบุคอรีและมุสลิม

 

 

 

 hot.muslimthaipost.com