เราจะเตรียมการเพื่อต้อนรับรอมฎอนอย่างไร?

 

เตรียมตัวต้อนรับรอมฎอน


เราจะเตรียมการเพื่อต้อนรับรอมฎอนอย่างไร? และ เราจะต้องทำอะไรในรอมฎอน?

ตอบ  ที่ควรเตรียมการเพื่อต้อนรับรอมฎอน คือ

1. สารภาพผิด(เตาบะห์) กับอัลเลาะห์ในโทษต่างๆที่ผ่านมา อย่างจริงจังและจริงใจ

2. ทำตนให้ปลอดภาระที่ผูกพันธ์กับอัลเลาะห์และมนุษย์ ด้วยการถือศีลอดชดใช้ในส่วนที่ขาดในปีที่ผ่านมา ส่วนที่เกี่ยวกับมนุษย์ก็ต้องคืนสิทธิ์ที่เขาฝากไว้หรือที่ได้ละเมิดให้เขาไปหรือขอรับการอภัย

3. เตรียมกายและใจ เพื่อปฏิบัติศาสนกิจหลักและศาสนกิจเสริม ด้วยการศึกษา เรียนรู้หลักการในการปฏิบัติอย่างครบถ้วนและเข้าใจ โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับศาสนกิจหลักคือการถือศีลอดสำหรับข้อสองที่ว่าจะทำอะไรในรอมฎอน สิ่งที่ต้องกระทำและควรปฏิบัติ นอกจากจากการละหมาดประจำวันและถือศีลอดที่เป็นศาสนกิจหลักแล้ว ยังควรปฏิบัติการต่อไปนี้เป็นอาทิ

1. อ่านอัลกุรอานอย่างถูกต้องและพินิจอย่างน้อยหนึ่งหรือสองจบ

2.  ละหมาดประจำเวลาและตะรอเวี๊ยะห์รวมกันที่มัสยิดหรือที่อื่นใด

3.  ร่วมวงเสวนา ศึกษาหาความรู้ในมัสยิดหรือสถาบันการศึกษา

4.  ละหมาดตะฮัจยุด วิติร ในยามดึก

5.  ให้มากในการดุอา และซิกรุลเลาะห์ โดยเฉพาะเวลาละศีลอดและหลังละหมาด

6.  ให้มากในการเลี้ยงอาหารละศีลอด บริจาค และจ่ายซะกาต

7.  ติดต่อเชื่อมความสัมพันธ์เครือญาติและคนดีมีคุณธรรม

8.  ใช้เวลาทุกนาทีในเดือนรอมฎอนให้หมดเปลืองไปกับการทำอิบาดะห์ อย่าปล่อยเวลาให้หมดไปกับสิ่งไร้สาระและการบันเทิงหน้าจอทีวีและสมาทร์โฟน

9. สร้างบรรยากาศในบ้านให้มีบรรยากาศอิสลาม ด้วยมีการศึกษา เรียนรู้และอ่านอัลกุรอาน

10. หากสะดวกและมีความพร้อมก็ควรเดินท่างไปทำอุมเราะห์ เพราะอุมเราะห์ในรอมฎอนกุศลเทียบเท่าการทำฮัจย์

 

 

 

 

 

 

 

hot.muslimthaipost.com