มุสลิมะห์ละหมาดตะรอเวียะห์ที่บ้านหรือมัสยิดดีกว่า?

 

สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์:   มุสลิมะห์ละหมาดตะรอเวียะห์ที่บ้านหรือมัสยิดดีกว่า? 

 

 

 

ที่มา: WakeupMuslim

hot.muslimthaipost.com