น้ำอสุจิออกมาขณะถือศีลอด

 

สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์:  น้ำอสุจิออกมาขณะถือศีลอดทำให้เสียศีลอดหรือไม่

 

Preview

 

 หากน้ำอสุจิที่มานั้น เจตนาทำให้ออกมา เช่น ทำให้ออกมาด้วยมือตนเอง มือของภรรยา หรือการด้วยการสัมผัส จุมพิต แล้วน้ำอสุจิออกมา ถือว่าทำให้เสียศีลอด แต่ถ้าหากน้ำอสุจิออกมาโดยมิได้เจตนา เช่น ฝัน คิดจินตนาการ หรือมองด้วยอารมณ์จนน้ำอสุจิออกมานั้น ไม่ทำให้เสียศีลอดแต่อย่างใด

บางทัศนคติ....การที่น้ำอสุจิออกมาด้วยการคิดจินตนาการ หรือการมองด้วยอารมณ์จนน้ำอสุจิไหลออกมานั้นถือว่าไม่ได้ เพราะการถือศีลอดนั้นไม่ได้หมายความว่า ...เราอดข้าวอดน้ำเพียงอย่างเดียว แต่เป็นการที่เราอดทนต่อการกินการดื่ม การคิด รวมถึงทางด้านอารมณ์ต่างๆ ที่เบี่ยงเบนไปในทางที่ไม่สมควร หรือ อาจสรุปได้ว่า...การถือศีลอดนั้นเราต้องถือศีลอดทั้งกาย วาจา ใจ ต้องอยู่ในความสงบสเหี่ยม เรียบร้อยถ่มตน

หนทางที่ดีที่สุดระหว่างที่ถือศีลอด คือ การอ่านอัล-กรุอาน การกล่าวซีเกรฺต่ออัลลอฮฺ การเอี๊ยะตีกัฟในมัสยิด หรือการที่เรานั้นนอนหลับไปเลยก็ได้ เพราะว่าจิตใจเราจะได้สงบไม่คิดในเรื่องที่บั่นทอนศีลอดเรา และเรื่องที่จะทำให้ศีลอดเรานั้นเสีย

เพราะฉะนั้นทัศนติแรกอาจจะถูกบดบังด้วยเหตุผลทั้งปวง

 

 

 

 

 

ที่มา: อาจารย์ทวี (ซาฟีอี) นภากรณ์

hot.muslimthaipost.com