เมื่อใดที่จะอนุญาตให้ผู้เดินทางงดถือศีลอดได้

 

สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์:  เมื่อใดที่จะอนุญาตให้ผู้เดินทางงดถือศีลอดได้

  

จะอนุญาตให้ผู้ถือศีลอดละศีลอดได้หรือไม่ เมื่อเขาเดินทางด้วยทางรถหรือเครื่องบิน หรือต้องเดินทางด้วยเท้าและการขี่สัตว์จึงจะละศีลอดได้ และมีเงื่อนไขหรือไม่ว่าการเดินทางนั้นต้องเกิดความลำบาก และเขาจะต้องถือศีลอดชดใช้หรือไม่ ? และที่ดีที่สุดนั้นควรจะอย่างไร ?

อนุญาตให้ผู้ที่เดินทางซึ่งอนุญาตให้ย่อละหมาดได้ งดถือศีลอด (การเดินทางที่ อนุญาตให้ละหมาดย่อได้ต้องมีระยะทางไกลประมาณ 85-90 ก.ม.และต้องไม่เดินทางเพื่อการทำบาป) ไม่ว่าจะเดินทางด้วยเท้า หรือขี่สัตว์ หรือโดยรถยนต์หรือเครื่องบิน และหรือโดยทางเรือ ฉะนั้น เมื่อเขาได้เดินทางก็อนุญาตให้เขางดถือศีลอดได้ ไม่ว่าการเดินทางนั้นจะมีความลำบากหรือไม่ก็ตาม เพราะอัลเลาะห์ทรงตรัสอนุญาตให้งดถือศีลอดได้สำหรับผู้เดินทาง ความว่า “ และผู้ใดป่วยหรือเดินทาง ก็ให้ถือศีลอดในวันอื่น ๆ ” (อัลบะก้อเราะห์ 185) แล้วเมื่อเขาพ้นภาวะการเดินทางและหมดเดือนรอมฎอน เขาต้องถือศีลอดชดใช้ตามจำนวนวันที่เขางดไป และไม่ต้องแจกจ่ายอาหารเป็นการปรับ โดยมติของปวงปราชญ์ส่วนเมื่ออยู่ในภาวะเดินทางเขาจะถือศีลอดหรือจะงดถือศีลอดดี เรื่องนี้ให้พิจารณาสภาพของบุคคล สภาพการเดินทาง ช่วงระยะเวลาเดินทาง บางทีถือศีลอดดีกว่า บางคนถือกับไม่ถือผลเท่ากัน บางคนงดถือศีลอดดีกว่า และบางคนจำเป็นต้องงดถือศีลอด และนี่คือสภาพต่าง ๆ

สภาพที่หนึ่ง : การถือศีลอดขณะเดินทางดีกว่า ได้แก่บุคคลที่ขณะเขาเดินทางเขาไม่รู้สึกลำบากใดๆ เช่นคนที่เดินทางด้วยพาหนะยุคใหม่ที่มีความสะดวก ปลอดภัย และที่ว่าการถือศีลอดดีกว่านั้น เพราะเหตุผลดังนี้

1. เพื่อให้พ้นภาระหน้าที่เร็วขึ้น โดยไม่ต้องเป็นหนี้ถือศีลอดที่ต้องมีการชดใช้ในภายหลัง

2. เพื่อเจริญตามท่านนบี (ซ.ล.) แท้จริงท่านนบี (ซ.ล.) จะไม่งดการถือศีลอดขณะเดินทางนอกจากจะมีความจำเป็นยิ่งยวด มีหะดีษจากอะบีดัรดาอ์ (ซ.ล.) กล่าวในบันทึกของบุคอรีและมุสลิมว่า : “ พวกเราเคยเดินทางพร้อมกับท่านนบี(ซ.ล.) ครั้ง

หนึ่ง ในวันที่มีอากาศร้อนจัด จนมีชายคนหนึ่งต้องเอามือวางที่ศรีษะของเขาเพราะความร้อนจัด ในพวกเราไม่มีใคร

เลยที่จะถือศีลอด นอกจากท่านนบี (ซ.ล.) และท่านอับดุลเลาะห์บินร่อวาฮะห์เท่านั้น ” และแน่นอนว่า ท่านนบี (ซ.ล.) นั้นจะไม่กระทำนอกจากจะที่ประเสริฐสุดเท่านั้น

3. เพื่อจะได้ไม่ลำบากในการที่จะต้องชดใช้ เนื่องจากว่าคนเรานั้นหากกระทำการใด ๆ ก็ตาม ถ้ามีคนกระทำพร้อม ๆ กันจำนวนมากจะทำให้เกิดกำลังใจ ไม่เกียจคร้าน ดังนั้น ถ้าเขาจะต้องไปถือศีลอดชดใช้ในเดือนอื่น ๆ ซึ่งคนส่วนใหญ่เขาไม่ถือศีลอดกัน อาจทำให้ตนเองเกียจคร้านจนมีการพลัดวันประกันพรุ่ง บางทีก็ถึงรอมฎอนใหม่ ของเก่าก็ยังไม่ได้มีการชดใช้ ทำให้ต้องได้รับโทษและต้องมีการเสียค่าปรับอีกได้

สภาพที่สอง : มีความเท่ากันระหว่างถือศีลอดหรือไม่ถือ ได้แก่บุคคลที่มีความลำบากบ้างเล็กน้อย แต่เขาก็มีความสามารถจะทำการถือศีลอดได้โดยไม่หนักหนานัก และการที่เขาถือศีลอดนี้ก็มิได้ทำให้เขาขาดการทำความดีอื่น ๆ อันเป็นสิ่งสุนัตต่าง ๆ หลักฐานกรณีนี้เป็นหะดีษของพระนางอาอิซะห์มารดาแห่งศรัทธาชน (ซ.ล.) ในบันทึกของบุคอรีและมุสลิม ความว่า “ แท้จริงฮำซะห์อัลอัสละมี่ย์ (ร.ฎ.) ได้กล่าวกับท่านนบี (ซ.ล.) ว่า :


ฉันจะต้องถือศีลอดในการเดินทางหรือไม่ ? ซึ่งเขาชอบที่จะถือศีลอดเป็นปกติอยู่แล้ว ท่านนบี(ซ.ล.) ตอบว่า : หากท่านปราถนาก็ถือเถิด และหากท่านปราถนาจะงดก็ได้ ” และมีหะดีษน่าสนใจของท่านอะนัส (ซ.ล.) ในบันทึกของบุคอรีและมุสลิมความว่า “ พวกเราได้เดินทางร่วมกับท่านนบี (ซ.ล.) มีทั้งคนที่ถือศีลอดและไม่ถือศีลอด ซึ่งคนที่ถือศีลอดมิได้ตำหนิคนที่ไม่ถือศีลอด และคนที่มิได้ถือศีลอดก็มิได้ตำหนิคนที่ถือศีลอดเลย ”

สภาพที่สาม : งดถือศีลอดดีกว่า ได้แก่ บุคคลที่มีความลำบากในการเดิน ทางหากจะทำการถือศีลอดด้วย หรือจะทำให้เขาขาดการทำสิ่งที่เป็นความดีอย่างอื่น ๆ กรณีนี้นักวิชาการมีความเห็นสอดคล้องกันว่า งดถือศีลอดจะดีกว่า หลักฐานหะดีษจากการรายงานของอะนัส (ร.ฎ.) ในบันทึกของบุคอรีและมุสลิม ความว่า “ พวกเราเดินทางพร้อมกับท่านนบี (ซ.ล.) บางคนก็ถือศีลอด บางคนก็ไม่ได้ถือศีลอด สำหรับคนที่ไม่ได้ถือศีลอดก็กระฉับกระเฉง ทำอิบาดะห์อย่าง อื่น ๆ ได้เต็มที่ ส่วนคนที่ถือศีลอดก็มีความอ่อนเพลีย ไม่อาจทำอิบาดะห์อย่างอื่นได้เต็มที่ แล้วท่านนบี (ซ.ล.) ก็กล่าวว่า : ผู้ที่ไม่ได้ถือศีลอดในวันนี้ได้ล้ำหน้าด้วยผลบุญไปแล้ว(ด้วยการทำอิบาดะห์อื่น ๆ มากมาย ) ”

สภาพที่สี่ : การงดถือศีลอดเป็นการจำเป็น ได้แก่บุคคลที่มีความลำบากเดือดร้อน และต้องขาดการทำอิบาดะห์จำเป็นอย่างอื่น ๆ หากจะต้องถือศีลอดระหว่างการเดินทาง หรือไม่ก็เกิดเป็นลมเพราะการถือศีลอด ท่านญาบิร (ร.ฎ.) รายงานหะดีษในบันทึกของบุคอรีและมุสลิม ความว่า


“ ครั้งหนึ่งท่านนบี (ซ.ล.) เดินทาง ท่านเห็นคนรวมกันเป็นกลุ่ม มีชายคนหนึ่งสภาพเป็นลมถูกมุงดูอยู่ ท่านนบีถามว่า : นั่นอะไรน่ะ ? บรรดาสาวกตอบว่า : คนถือศีลอดเป็นลม ท่าน นบีจึงกล่าวว่า : ไม่นับเป็นการดีเลยที่ถือศีลอดในขณะเดินทาง ” และจาก อะนัส(ร.ฎ.) เช่นกันได้รายงานหะดีษถึงคนที่ลำบากที่ถือศีลอด

ขณะเดินทางว่า : ท่านนบีใช้ให้พวกเหล่านั้นละศีลอด ทว่าพวกเหล่านั้นไม่ยอมละศีลอด ท่านนบี (ซ.ล.) จึงกล่าว่า : บรรดาพวกเหล่านั้นคือคนเลว พวกนั้นคือคนเลว ” บันทึกโดยมุสลิม

 

 

 

 

 

 

 

hot.muslimthaipost.com