ค่าปรับการประเวณีมากกว่าหนึ่งครั้ง ในเดือนรอมฎอน

 

สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์:  ค่าปรับการประเวณีมากกว่าหนึ่งครั้ง ในเดือนรอมฎอน

  หากผู้ถือศีลอดได้ประเวณีกับภรรยาของตนมากกว่าหนึ่งครั้งในกลางวันของรอมฎอน เขาจะเสียกัฟฟาเราะห์ (ค่าปรับ) หนึ่งครั้งหรือตามจำนวนที่ได้ประเวณีไป ?

ถ้าผู้ถือศีลอดได้ประเวณีช่วงกลางวันของรอมฎอนมากกว่าหนึ่งครั้งในวันเดียว ก่อนที่เขาจะเสียกัฟฟาเราะห์ครั้งแรก ก็ให้เขาเสียกัฟฟาเราะห์เพียงหนึ่งครั้งเท่านั้น แต่ว่าทุกครั้งที่เขาประเวณีก็จะมีบาป เพราะไม่ให้เกียรติต่อเดือนรอมฎอน


ส่วนถ้าเขาประเวณีหลายครั้งแต่คนละวันกัน ก็ให้เขาเสียกัฟฟาเราะห์ตามจำนวนวันที่เขาได้ประเวณี ตามทัศนะส่วนใหญ่เช่น มาลิกี ซาฟิอีและฮัมบะลี ดังนั้น ถ้าคนหนึ่งประเวณีสามครั้งในเดือนรอมฎอน แต่ละครั้งคนละวันกัน เขาต้องเสียกัฟฟาเราะห์ 3 กัฟฟาเราะห์ เพราะในแต่ละวันนั้นจะเป็นการทำอิบาดะห์ที่เป็นเอกเทศ

 

 

 

 

 

ที่มา:  Abuashrof Sricharoen

hot.muslimthaipost.com