ลักษณะของคืนลัยละตุ้ลก็อดรฺ

 

สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์:  ลักษณะของคืนลัยละตุ้ลก็อดรฺ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ลักษณะของคืนลัยละตุ้ลก็อดรฺ มีมากมายส่วนหนึ่งได้แก่

1. ลักษณะของค่ำคืนลัยละตุล ก็อดรฺ มีบรรยากาศที่สดใสบริสุทธิ์  เสมือนว่า ในค่ำคืนนั้นมีแสง จันทร์ส่องแสง (แสงจากดวงดาวระยิบระยับสะอ าดสดใส…) เป็นคืนที่เงียบสงบบรรยากาศ ไม่ร้อนและไม่หนาว 
(รายงานโดยอิบนุ อับบาส ในเศาะฮีหฺ อิบนิ คุซัยมะฮฺ 3:332 อุบาดะฮฺ บิน อัศ-ศอมิต และ ญาบิร บิน สะมุเราะฮฺ ออกโดยอะห์มัด : มัจญ์มูอฺ อัซ-ซะวาอิด 3:175) 

2. ลักษณะของคืน ลัยละตุล ก็อดรฺ จะมีฝนตกและลมพัด (รายงานโดยญาบิร บิน สะมุเราะฮฺ ออกโดยอะห์มัด มัจญ์มูอฺ อัซ-ซะวาอิด 3:175) 

3. ต้นไม้ในคืน ลัยละตุล ก็อดรฺ จะโน้มลงสู่พื้นดิน และคืนสู่สภาพเดิม ทุกสิ่งก็จะก้มกราบ 
(อัฏ-เฏาะบะรีย์ ดู ฟัตหุลบารีย์ 4:260) 

4. แสงอาทิตย์ตอนเช้าของคืนนั้ นจะไม่เจิดจ้า(ครึ้ม) เสมือนกับดวงจันทร์ในค่ำแรก  (ลักษณะจะมีสีแดงอ่อน) 


หะดีษต่าง ๆ มีดังนี้ 


หะดีษ ซิรร์ บิน หุบัยช์ ท่านกล่าวว่า ฉันได้ถามอุบัยย์ บิน กะอับ เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ ว่า แท้จริงพี่น้องของท่านคือ อิบนุ มัสอูด กล่าวว่า..


ผู้ใดที่กิยามุลลัยล์เป็นเว ลาครบหนึ่งปี แน่นอนเขาจะพบกับลัยละตุล ก็อดรฺ อุบัยย์จึงตอบว่า ขออัลลอฮฺทรงให้ความโปรดปรา นแก่เขา(อิบนุ มัสอูด)เถิด เขาไม่ต้องการให้มนุษย์นั้น เพลิดเพลินและหวังพึ่งจนละท ิ้งการปฏิบัติอะมัลนั่นเอง แท้จริงแล้วเขาเองก็ทราบว่า ลัยละตุล ก็อดรฺ นั้นเกิดขึ้นในเดือนเราะมะฎ อน(เท่านั้น) แน่แท้ มันจะอยู่ในสิบคืนสุดท้าย และแท้จริง (คืนนั้น) อยู่ในคืนที่ยี่สิบเจ็ด จากนั้นอุบัยย์ก็กล่าวปฎิญา ณว่า ไม่เป็นการยกเว้นอีก แท้จริงแล้ว คืนลัยละตุล ก็อดรฺเป็นคืนที่ยี่สิบเจ็ด เท่านั้น ฉันถามต่อไปว่า ท่านมั่นใจอย่างไรกับสิ่งเห ล่านั้นโอ้ อบุล-มุนซิร? ท่านตอบว่า ด้วยสัญลักษณ์ที่ท่านรอซูลไ ด้เล่าให้เราทราบนั่นคือ…แท ้จริงดวงอาทิตย์ขึ้นมาในเช้ าของคืนวันนั้นไม่มีแสงเจิด จ้า 


(หะดีษเศาะฮีหฺ มุสลิม 2 :828 และเศาะฮีหฺ อิบนุ คุซัยมะฮฺ หมายเลข 2193) 

จากท่านอิบนุ อับบาส จากท่านรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม กล่าวเกี่ยวกับคืน ลัยละตุลก็อดรฺ ความว่า "เป็นคืนหนึ่งที่มีบรรยากาศ ที่ดี ไม่ร้อนและไม่หนาว ดวงอาทิตย์ในตอนเช้ามีสีแดง อ่อน" 


จากอบู อักร๊อบ อัล-อะซะดีย์ กล่าวว่า ในเช้าวันหนึ่งของเดือนเราะ มะฎอนฉันได้เยือนบ้านของอับ ดุลลอฮฺ บิน มัสอูด ขณะที่ท่านกำลังอยู่บนดาดฟ้ า ฉันได้ยินท่านกล่าวว่า "เศาะดะก็อลลอฮุวะรอซูลุฮ" (หมายถึง คำดำรัสของอัลลอฮและคำกล่าว ของท่านรอซูลนั้นย่อมเป็นสั จจะ) และในระยะงานอื่นมีว่า "เศาะดะก็อลลอฮุ วะบัลละฆอรอซูลุฮ" (หมายถึง คำดำรัสของอัลลอฮย่อมเป็นสั จจะและท่านรอซูลได้เผยแผ่สั จธรรมแด่พวกเราแล้ว)


จากนั้นฉันขึ้นไปหาท่านและถ ามว่า โอ้! อบู อับดุรเราะมาน ที่ท่านกล่าวว่า เศาะดะก็อลลอฮุวะรอซูล นั้นมีความหมายอย่างไร? ท่านจึงตอบว่า แท้จริงแล้วท่านรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ได้เล่าให้เราทราบว่า แท้จริงคืน ลัยละตุล ก็อดรฺ นั้น (เกิดขึ้น) ในส่วนหนึ่งจากเจ็ดคืนสุดท้ ายเราะมะฎอน และแท้จริงแล้ว ดวงอาทิตย์ของเช้าวันรุ่งขึ ้นจะไม่เจิดจ้า(ครึ้ม) ท่านอบู อักร็อบ กล่าวว่า ฉันจึงขึ้นไปบนดาดฟ้าและมอง ดูดวงอาทิตย์ (ฉันเห็นจริงตามที่ท่านได้บ อก) ดังนั้น ฉันก็กล่าวเหมือนท่านว่า "เศาะดะก็อลลอฮุวะรอซูลุฮฺ เศาะดะก็อลลอฮุวะรอซูลุฮฺ 


(หะดีษมุสนัด อิมาม อะห์มัด หมายเลข 3857, 4374 ทั้งสองสายรายงานนั้นเศาะฮี หฺ ดู มัจญ์มูอฺ อัซ-ซะวาอิด 3:174) 

 

 

เมื่อรู้ถึงคืนลัยละตุ้ลก็อดรฺ  


รายงานจากท่านหญิงอาอีซะฮฺ ร่อฎิยัลลอฮุอันฮา
กล่าวว่า : โอ้ท่านร่อซูล ! หากฉันรู้ถึง คืนลัยละตุ้ลก็อดรฺ ฉันจะกล่าวอะไรในคืนนั้น ?

ท่านร่อซูล ซ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิวะซัลลัม
กล่าวว่า เธอจงกล่าวว่า :

اَللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوّ ٌتُحِبُّ الْعَفْوَفَاعْفُ عَنِّيْ

คำอ่าน : อัลลอฮุมม่า อินนะก้า อะฟูวุน ตุหิบบุลอัฟว่า ฟะอฺฟุ อันนี

คำแปล : โอ้อัลลอฮฺ พระองค์เป็นผู้ทรงอภัย ทรงรักการให้อภัย ดังนั้นขอพระองค์ทรงโปรดอภัยให้ฉันด้วยเถิด
(หะดีษอัตติรมีซีย์หมายเลข/3580:ฮะซันเศาะเฮี๊ยะห์และอันนะซาอีย์ในอะมัล วัล-ลัยละห์ หมายเลข/872 และอะห์มัดในมุสนัดของท่าน 6/171, 182 และอิบนุมาญะห์ หมายเลข/3850 และ อัล-ฮากิม 1/350))

 

 

ที่มา: www.islamhouse.com

hot.muslimthaipost.com