เรอแล้วมีอาหารออกมา ขณะถือศีลอด ทำไง?


มาแรงรอบสัปดาห์